Yüreğir Devlet Hastanesi

Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hk.

Güncelleme Tarihi: 13/02/2018

Bakanlık Makamı’ nın 03.06.2014 tarihli ve 5409.366 sayılı oluru ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Müsteşarlık Makamı’ nın 01.06.2017 tarih ve 1108 sayılı oluru gereğince; yeni fiyat tarifesine göre “ Sağlık Turizmi ve Turistin sağlığı kapsamında sunulacak Sağlık Hizmetleri hakkındaki yönerge kapsamında kişilere sunulan sağlık hizmetlerinin fiyatlandırması” Sağlık Tesisimizce; Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı kapsamında sunulan sağlık hizmetleri fiyat listesi Ek-2A’ da yer alan fiyatlarının 2 (iki) katı üzerinden uygulanması kararı alınmıştır.