Yüreğir Devlet Hastanesi

Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

OTOKLAV BUHARLI YATAY TİP STERİLİZASYON OTOKLAV CİHAZINA AİT SU MOTORU

Güncelleme Tarihi: 01/03/2018

T.C.                  

ADANA VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

Adana Devlet Hastanesi

                                                                                                                                   

Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.

01/03/2018

Ufuk BÜYÜKÜN

Doğrudan Temin Birimi

TEKLİF MEKTUBU

S.NİŞİN ADIMİKTARIBİRİMİBİRİM FİYATTOPLAM FİYAT
1OTOKLAV BUHARLI YATAY TİP STERİLİZASYON OTOKLAV CİHAZINA AİT SU MOTORU

 

1

 

ADET

NOTBütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır.

 

Firmalar malzemelerin tamamına teklif verecektir. Aksi halde teklifleri geçersiz sayılacaktır.

ADRES:   www.adanadhs11@saglik.gov.tr

    

 

 

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

                                            Son Teklif  Verme Süresi :  05/ 03 / 2018   Saat:  09:00

  1. Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
  2. Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
  3. Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
  4. Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
  5. Bu mektupta birden fazla malzeme için teklif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak,   teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinden veya ayrı ayrı yapılacaktır.
  6. İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için,siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir.İmalat gerektiren veya tamiratı yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
  7. Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  8. Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
  9. Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.

İrtibat Telefon       :    (0322) 321 57 52/ 1022-1023

İrtibat Fax              :    (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80

 Kaşe İmza Tarih

STERİLİZASYON OTOKLAV CİHAZINA AİT SU MOTORU ŞARTNAMESİ