Yüreğir Devlet Hastanesi

Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

PVC YER DÖŞEME

Güncelleme Tarihi: 02/03/2018

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

ADANA VALİLİĞİ

Adana Devlet Hastanesi

                Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.   

                                                                                                                                                     02 /03/2018

                                                                                                                                                   HABİP KIZILKAYA

                                                                                                                                                      Tıbbi Sekreter

TEKLİF MEKTUBU

Konu: Piyasa Araştırması

 

MALZEME ADI

SAYI

MİKTAR (ADET)

Birim Fiyat

Toplam Fiyat

1

PVC DÖŞEME TADİLATI HİZMET ALIMI

1

ADET

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

                                                     Son Teklif Verme Süresi 05 / 03/ 2018   Saat:  10.00

Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.

Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.

Bu mektupta birden fazla malzeme için teklif gönderilmiş ise her kalem malzeme için  teklif fiyatı yazılacak,   teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinden veya ayrı ayrı yapılacaktır.

Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Fatura Kesen firma teklif formunu ıslak imzalı olarak fatura ile birlikte gönderecektir.

                                                                                                                                                  FİRMA - KAŞE

                                                                                                                                                       İMZA

Firma İletişim No:


İletişim:Yeni baraj mah. Hacı Ömer Sabancı cad (Eski Numune Hastanesi) Seyhan/ADANA

TLF :  322-  321 57 52 /1065-1022                    FAX : 322- 322 69 70  / 322 322 83 80

E- Posta : adanadhs11@saglik.gov.tr

pvc döşeme şartname.PDF